Hakkımızda

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı; 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7141 sayılı Kanun ile kurulan Üniversitemiz bünyesinde, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamesinin 36.maddesi kapsamında, Genel Sekreterlik kontrol ve koordinesinde kurulmuştur.

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sorumluluk Alanları :

  • Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
  • Temizlik,aydınlatma,ısıtma,bakım,onarım ve benzeri hizmetleri yapmak,
  • Basım ve grafik işleri ile evrak, yazı teksir hizmetlerini yerine getirmek,
  • Güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yürütmek,
  • Verilecek benzeri görevleri yapmak.